Ga naar inhoud

Werkwijze van het KCT

Themagroepen

Het KCT werkt met een aantal themagroepen. Deelnemers aan deze themagroepen zijn de praktijkdeskundigen uit de achterban van de ketenpartners. De themagroepen inventariseren de uitvoeringsproblemen binnen de Wvggz. De adviseurs van het KCT begeleiden de groepen.

Werkgroepen

Er zijn op maat samengestelde werkgroepen van ketenpartners die inhoudelijk betrokken zijn bij de producten van het KCT. Deze werkgroepen werken aan de voorbereiding van de voorstellen voor de Stuurgroep Optimalisatie Uitvoering

Stuurgroep Optimalisatie Uitvoeringspraktijk

De leden van de Stuurgroep zijn afgevaardigden van de ketenpartners met volledig mandaat om besluiten te nemen. De Stuurgroep Optimalisatie Uitvoering treedt vanaf 1 januari 2022 op als gedelegeerd opdrachtgever vanuit het BKR.

Publicaties

Na goedkeuring in de Stuurgroep Optimalisatie Uitvoering  publiceren wij de resultaten op deze website en in onze maandelijkse nieuwsbrief.

Bestuurlijke ketenraad (BKR)

Naast de themagroepen, werkgroepen en de Stuurgroep kent het KCT een Bestuurlijke Ketenraad (BKR). Dit bestuurlijke gremium bespreekt uitsluitend strategische aspecten in relatie tot de implementatie van de Wvggz. De BKR vergadert 4x per jaar.