Ga naar inhoud

Werkwijze van het KCT

Werkgroepen

Het KCT werkt met samengestelde werkgroepen van ketenpartners die inhoudelijk betrokken zijn bij de producten van het KCT. Ook kunnen praktijkdeskundigen deelnemen op verzoek van de ketenpartners.  De werkgroepen werken aan de voorbereiding van de voorstellen voor de Stuurgroep Optimalisatie Uitvoering.

Stuurgroep Optimalisatie Uitvoeringspraktijk

De leden van de Stuurgroep zijn afgevaardigden van de ketenpartners met volledig mandaat om besluiten te nemen. De Stuurgroep Optimalisatie Uitvoering treedt vanaf 1 januari 2022 op als gedelegeerd opdrachtgever vanuit het BKR.

Publicaties

Na goedkeuring in de Stuurgroep Optimalisatie Uitvoering  publiceren wij de resultaten op deze website en in onze nieuwsbrief, die zes keer per jaar verschijnt.

Bestuurlijke ketenraad (BKR)

Naast de themagroepen, werkgroepen en de Stuurgroep kent het KCT een Bestuurlijke Ketenraad (BKR). Dit bestuurlijke gremium bespreekt uitsluitend strategische aspecten in relatie tot de implementatie van de Wvggz. De BKR vergadert twee keer per jaar.