Ga naar inhoud
27 september 2022
15:10

Website voor centrale publicatie van klachtenuitspraken

Het KCT werkt op verzoek van ketenpartijen in samenwerking met de klachtencommissies Wvggz aan een landelijke website voor centrale publicatie van uitspraken van klachtencommissies Wvggz. De website maakt het mogelijk om straks eenvoudig uitspraken met elkaar te vergelijken.

Centrale publicatie

MIND, StPVP, LSFvP, NVvP, dNggz en V&VN hebben het KCT eind 2020 gevraagd mee te werken aan de inrichting van een landelijke website, voor de centrale publicatie van klachtuitspraken van de klachtencommissies Wvggz. In de praktijk blijkt het lastig om te leren van de uitspraken die deze Wvggz-klachtencommissies doen, omdat de ongeveer dertig klachtencommissies in ons land tot nu toe allemaal op hun eigen manier en via een eigen website uitspraken publiceren. Ook komt het voor dat uitspraken helemaal niet worden gepubliceerd.

Alles overzichtelijk op een plek

Samen met een gebruikersgroep van klachtencommissies heeft het KCT een functioneel en technisch ontwerp gemaakt voor de aanpassing van een reeds bestaande website. ‘De in gebruik name van de aangepaste centrale website heeft twee doelen’, vertelt Marjolein van Kooij, die het project namens KCT trekt. ‘Met de website willen we de klachtuitspraken overzichtelijk op één plek bijeenbrengen. De website biedt een centraal platform waar klachtencommissies hun klachtuitspraken op simpele wijze bekend kunnen maken. Door het meegeven van metadata over de uitspraak maakt de site het mogelijk dat klachtuitspraken van de klachtencommissies beter kunnen worden vergeleken.’

Door gebruik te maken van een centrale publicatievoorziening kunnen klachtencommissies voldoen aan hun wettelijke publicatieplicht ex art. 10:6 lid 7 Wvggz. Ook draagt het bij aan de doelen van ‘rechtsgelijkheid’ en ‘kwaliteitsverbetering’ in de Wvggz.

Na de test door de gebruikersgroep van klachtencommissie zullen ook leden van de Stuurgroep OU de website testen. Zij geven feedback op de resultaten die het zoeken op de website opleveren.

Gebruikersgroep

Het KCT werkt op dit moment aan de inrichting van de testversie van de centrale publicatievoorziening. De oplevering van de eerste versie is eind september 2022. Vanaf oktober gaat de Gebruikersgroep de website testen. De verwachte opleverdatum van de definitieve website is 1 december 2022. De klachtencommissies die deelnemen aan de gebruikersgroep zijn op het moment Parnassia, Fivoor, Altrecht, Rivierduinen, GGZ NH-Noord en GGZ inGeest en Arkin.