Ga naar inhoud
15 december 2021
10:36

Veranderingen Ketenprogramma Wvggz

Per 1 januari 2022 eindigt het Ketenprogramma Wvggz.

Het beëindigen van het ketenprogramma Wvggz betekent dat de werkzaamheden van het programmabureau en het IV-team stoppen.

Het Ketencoördinatieteam gaat verder als een zelfstandige eenheid die werkt in opdracht van de Bestuurlijke Ketenraad (BKR). De BKR heeft hiervoor een samenwerkingsconvenant vastgesteld voor 2022. In dit convenant draagt de BKR het KCT de uitvoering van een aantal activiteiten op. De taken van het KCT blijven gelijk: het monitoren van de uitvoering van de wet, het optimaliseren van de informatievoorziening aan betrokkene en het optimaliseren van de uitvoerbaarheid van de wet.

Teamsamenstelling

Doordat er in 2022 minder activiteiten zijn dan in de afgelopen jaren en de ketenpartners meer taken op zich nemen, is er minder uren inzet nodig voor het team. Deze verandering betekent concreet dat per 1 januari 2022:

 

  • Arnout Pullen vertrekt naar een nieuwe functie bij het ministerie van JenV. Zijn collega Bernd Wondergem neemt de werkzaamheden over voor het Eigen Plan van Aanpak en Marjolein van Kooij zet de werkzaamheden voor de informatieproducten voort. Alexandra Reijerse is het aanspreekpunt voor contacten in de regio.
  • Zwany Huiting vervolgt haar weg als zelfstandig communicatieadviseur in de zorg en draagt haar werkzaamheden over aan Christine Wevers.
  • Ilse Röling krijgt een andere functie binnen de IGJ en Lianne Antonides neemt tijdelijk haar plaats in als jurist binnen het KCT.

Contactgegevens

Door het beëindigen van het programma verdwijnt ook het organisatorisch onderdak bij het ministerie van VWS.  De Nederlandse ggz neemt deze rol van het ministerie over. Dit betekent dat een aantal mailadressen wijzigt medio januari. Tot dat moment blijven de teamleden op het huidige vws-mailadres bereikbaar. Zodra de nieuwe mailadressen bekend zijn, laten we dit weten via de website.

 

De volgende vws-mailadressen blijven tot eind 2022 actief:

 

Overlegvormen

De Stuurgroep Optimalisatie Uitvoering treedt vanaf 1 januari 2022 op als gedelegeerd opdrachtgever vanuit het BKR. Om de voorstellen voor de Stuurgroep efficiënter voor te bereiden vervangen we het Keten Uitvoerings Overleg (KUO) door op maat samengestelde werkgroepen waaraan ketenpartners deelnemen die inhoudelijk betrokken zijn bij het product.