Ga naar inhoud
29 september 2021
12:59

Update handreiking Verkennend Onderzoek

De handreiking Verkennend Onderzoek krijgt een update. Hiervoor is een compacte werkgroep geformeerd die in november komt met aanbevelingen.

De handreiking Verkennend Onderzoek krijgt een update. Deze update streeft verschillende doelen na. Allereerst laat de praktijk zien dat het OM aanvragen krijgt die niet aan de eisen voldoen. Door de werkwijze te optimaliseren - van het ontvangen van een melding tot de aanvraag bij het OM - willen we er voor zorgen dat de betrokkene op de tijd de juiste zorg krijgt.

Privacy en beroepsgeheim

Het verbeteren van het proces heeft ook betrekking op de privacy: het gaat er dan om de rechten en de veiligheid van anonieme melders te waarborgen. Daarnaast heeft het te maken met het beroepsgeheim van zorgverleners. Om recht te doen aan de regels waar zij aan gebonden zijn en het werkproces daarop in te richten, maken we helder welke gegevens gedeeld mogen worden met gemeenten. Een andere relevante vraag in de praktijk is: wat gebeurt er als de zorgmachtiging niet wordt verleend? Wat voor zorg ontvangt de betrokkene dan? Hoe zorg je in die situatie voor een warme overdracht naar bemoeizorg? Het probleem van betrokkene is dan namelijk nog niet weg. Tenslotte betreft het ook de vaststelling dat er te weinig en divers getriageerd wordt of te weinig gebruik wordt gemaakt van een triagemiddel. Het doel daarbij is niet om de triage te verbeteren, maar om ervoor te zorgen dat de betrokkene tijdig de juiste zorg ontvangt. Een goede triage is daar een middel bij.

 

Meer weten?

Er is een compacte werkgroep geformeerd voor de update van de handreiking Verkennend Onderzoek. In oktober zijn er twee werksessies en in november volgt het verslag met aanbevelingen.

Wil je meer weten? Stuur dan een mail naar Bernd Wondergem