Ga naar inhoud
29 juni 2022
07:49

Uitkomst behoeftenpeiling Keten- en Regiomonitor

Uit een onderzoek van het KCT Wvggz onder de ketenpartners blijkt dat de Keten- en Regiomonitor, die sinds de invoering van de Wvggz wordt uitgebracht, voldoet aan een behoefte in de sector. Daarom zal de Keten- en Regiomonitor worden voortgezet in de huidige vorm, met een frequentie van twee keer per jaar.

Het KCT heeft in het voorjaar van 2022  in opdracht van de Stuurgroep Optimalisatie Uitvoering Wvggz (Stuurgroep OU) de behoefte gepeild onder de ketenpartners Wvggz en deelnemers aan de regio-overleggen. Ook is onderzocht of meer efficiëntie kan worden bereikt bij de samenstelling van de Ketenmonitor Wvggz.

Inzicht

‘De hoofdvraag van de analyse was of de Regiomonitor dient te worden voortgezet en in welke vorm. Daarnaast hebben we tegelijk gekeken naar de efficiencymogelijkheden voor het aanleveren en verwerken van de gegevensbestanden voor de Ketenmonitor’, vertelt Ellen Bakker-Bil van het KCT. Tijdens het onderzoek zijn met input van de meewerkende partijen waar mogelijk direct verbeteringen doorgevoerd. ´Zowel de Keten- als Regiomonitor voldoet aan een behoefte’, zegt Bakker-Bil. ‘Gebruikers van de Regiomonitor willen deze graag blijven ontvangen. De Regiomonitor wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de eigen regio en voor een vergelijking met andere regio’s.’

Frequentie

Op 10 mei 2022 heeft de stuurgroep het onderzoeksrapport vastgesteld en besloten om de Keten- én Regiomonitor voort te zetten in de huidige vorm. Vanaf 1 juli 2022 verschijnen de Keten- en Regiomonitor twee keer per jaar, een keer over het eerste halfjaar en de tweede keer over het gehele jaar. Een besluit over de frequentie van de infographic, die bij de monitors komt, wordt later genomen op basis van een begroting.