Ga naar inhoud

Toegankelijkheid

Het Ketencoördinatieteam (KCT) wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Kom je toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kun je dit aan ons melden.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom staat in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid dat bepaalde websites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen. Deze eisen zijn vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 Daarnaast moet er verantwoording worden afgelegd over de toegankelijkheidseisen. Dit gebeurt in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

 

Ook deze website moet voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Dit komt doordat Wvggz-kct.nl een website is van een samenwerkingsverband waaraan overheidsorganisaties deelnemen.

Status toegankelijkheid

Het KCT heeft de eerste maatregelen genomen om de website wvggz-kct.nl te laten voldoen aan de toegankelijkheidseisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Er heeft een eerste inspectie plaatsgevonden in september 2021. De herinspectie vindt plaats in november 2021.

Informatie en klachten over toegankelijkheid

Vind je deze website onvoldoende toegankelijk? Of heb je tips of opmerkingen over toegankelijkheid? Laat het ons per e-mail weten via ketenbureauwvggz@minvws.nl

 

Wij verhelpen een eventuele verminderde toegankelijkheid zo snel mogelijk. In specifieke situaties zoeken we naar een passende oplossing.