Ga naar inhoud

Werkgroepen Wvggz

Het KCT werkt met een aantal werkgroepen. Deelnemers aan deze werkgroepen zijn de praktijkdeskundigen uit de achterban van de ketenpartners. De werkgroepen inventariseren de uitvoeringsproblemen binnen de Wvggz. De adviseurs van het KCT begeleiden de groepen.

Gebruik eigen plan van aanpak

Deelnemende ketenpartners
MIND (in de rol van opdrachtgever).

 

Korte toelichting
MIND wil weten hoe het gaat met de uitvoering van het eigen plan van aanpak. Daarom is in de eerste fase een klein onderzoek opgezet en uitgevoerd. Daarbij is gekeken naar het gebruik van dit instrument, de knelpunten en eventuele oplossingsrichtingen. Voor het onderzoek zijn gesprekken gevoerd met ketenpartners van advocatuur, PVP, NVvP, de Eigenkrachtcentrale, LSFvP. Het onderzoek heeft aanbevelingen opgeleverd. De themagroep richt zich in de tweede fase op de realisatie van de aanbevelingen.

 

Contactpersoon
Bernd Wondergem bc.wondergem@minvws.nl

Optimaliseren uitvoering crisismaatregel

Deelnemende ketenpartners
VNG, OM, de Nederlandse GGZ, NVvP, Stichting PVP, Raad voor de Rechtsbijstand, Politie en bij thematische behandeling ook andere partners.

 

Korte toelichting
Deze themagroep houdt zich bezig met de uitvoering van de crisismaatregel: vanaf het moment dat iemand in crisis raakt tot en met het nemen van de crisismaatregel door de burgemeester en het informeren van partijen daarover.

 

Contactpersoon
Bernd Wondergem bc.wondergem@minvws.nl

Optimaliseren verkennend onderzoek

Deelnemende ketenpartners
VNG, OM, de Nederlandse GGZ, NVvP, Stichting PVP, Raad voor de Rechtsbijstand, Politie en bij thematische behandeling ook andere partners.

 

Korte toelichting
Deze themagroep richt zich op de Wvggz-meldingen die bij gemeenten binnen komen, het verkennend onderzoek dat daarop kan volgen en de mogelijke aanvraag van een ‘verzoek voorbereiden aanvraag zorgmachtiging’ bij de officier van justitie.

 

Contactpersoon
Bernd Wondergem bc.wondergem@minvws.nl

Werkafspraken aanvraag zorgmachtiging

Deelnemende ketenpartners
De aangesloten ketenpartners zijn het Openbaar Ministerie, De Nederlandse ggz, de Stichting patiëntenvertrouwenspersonen (PVP), de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP), Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Stichting MIND, de Politie en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

 

Korte toelichting
Deze themagroep maakt praktische werkafspraken ten behoeve van het proces rond de aanvraag, voorbereiding, verlenging, wijziging, tenuitvoerlegging en uitvoering van de zorgmachtiging.

 

Contactpersoon
Lianne Antonides, l.antonides@igj.nl