Ga naar inhoud
12 december 2022
17:27

Peiling samenwerking gemeenten en ggz bij zorgplan

Het KCT heeft met ketenpartners dNGGZ en VNG een uitvraag gedaan onder hun achterban, naar de samenwerking tussen gemeenten en de ggz bij het opstellen en uitvoeren van het zorgplan in het kader van de wederkerigheid. Daaruit kwam vooral naar voren dat de samenwerking wisselend verloopt.

Pilot structurele samenwerking

De manier waarop de samenwerking loopt is vaak gebaseerd op de persoonlijke relatie van een ggz-medewerker met een medewerker van de gemeenten en is nog niet passend en bestendig georganiseerd.

Het KCT heeft een verdiepend gesprek gevoerd met vier ggz-instellingen die zich daarvoor hadden aangemeld: Emergis, Ggz Breburg, ggz inGeest en ggz Eindhoven. Zij gaven aan een afzonderlijk samenwerkingsverband in de vorm van een tijdelijk project of pilot of team te hebben ingericht om de samenwerking tussen ggz en gemeente structureel te organiseren en meer inhoud en vorm te geven.

 

Landelijke bijeenkomst

De vier instellingen vinden het een goed idee om in 2024, nadat zij voldoende ervaring hebben opgedaan, een landelijke bijeenkomst te organiseren waarin men van elkaars ervaringen kan leren en met elkaar obstakels kan bespreken en creativiteit kan ontwikkelen.

De VNG, dNGGZ en de NVP hebben aangegeven dat zij voor zichzelf een rol zien in het mee organiseren van een dergelijke bijeenkomst of in het ondersteunen van gemeenten en zorgaanbieders die dit willen organiseren.