Ga naar inhoud
29 juni 2022
08:10

Toestemming betrokkene om aanleveren persoonsgegevens aan PVP bij Crisismaatregel

Onder regie van het KCT heeft een werkgroep zich gebogen over mogelijkheden om het werkproces te verbeteren, waarin wordt gevraagd om toestemming voor het verstrekken van persoonsgegevens van een betrokkene aan de Stichting PVP bij een crisismaatregel (CM). De resultaten van het onderzoek zijn begin dit jaar gepresenteerd aan de stuurgroep KCT Wvggz.

Uitwerking adviezen

De adviezen van de werkgroep om dit proces te optimaliseren, die de stuurgroep allemaal heeft overgenomen, worden op dit moment verder uitgewerkt door het KCT en betrokken partijen. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken hoe de toestemmingsvraag gesteld kan worden als betrokkene niet gehoord wordt. Ook worden de competenties uitgewerkt die nodig zijn om de toestemmingsvraag goed te kunnen stellen en wordt bekeken welke opleiding of training daarvoor wenselijk en beschikbaar is. 

Kennis en vaardigheid nodig

Hans Hiltemann, manager kwaliteitsborging en deskundigheid van Stichting PVP is tevreden dat dit onderwerp aandacht krijgt. “De taak om een betrokkene, die wordt geconfronteerd met een crisismaatregel, om toestemming te vragen om zijn persoonsgegevens toe te mogen sturen aan de Stichting PVP is niet zomaar aan iedereen op te dragen.  Om dit succesvol te kunnen uitvoeren is enige kennis van psychiatrische ziektebeelden nodig. Daarnaast is ook vaardigheid nodig om met iemand die in crisis verkeert te kunnen communiceren.’

Verbeterde rechtsbescherming

´Goed dat het werk van de werkgroep ertoe leidt dat voor het uitvoeren van deze taak een aantal competenties worden uitgewerkt en dat mogelijk een training of opleiding nodig is´, aldus  Hiltemann. ‘Als dit leidt tot concrete acties, dan kan dat een beduidende bijdrage leveren aan een van de uitgangspunten van de Wvggz, namelijk een verbeterde rechtsbescherming van de betrokkene.’ 

Zodra meer bekend is over de uitwerking van de adviezen van de werkgroep, lees je dat in onze nieuwsbrief en op onze website.