Ga naar inhoud
27 september 2022
15:15

Pilot Eigen Plan van Aanpak van start

Dimence en Arkin zijn samen met het KCT een pilot gestart naar het gebruik van het eigen Plan van Aanpak in de praktijk. De proef is bedoeld om het gebruik te optimaliseren en daarmee waar mogelijk een zorgmachtiging te voorkomen. Diewke Blaas (KCT) en Pauline Zwart (Dimence), beiden nauw betrokken bij het project, vertellen hoe het nu is.

Gebruik optimaliseren

Uit eerder onderzoek van KCT blijkt dat cliënten in de GGZ lang niet altijd een eigen Plan van Aanpak maken bij een aanvraag voor een zorgmachtiging. Dat komt bijvoorbeeld omdat betrokkenen niet weten dat dit kan of omdat ze niet goed begrijpen hoe het werkt. Ook blijkt dat cliënten soms wel beginnen aan een plan, maar dat ze het niet afmaken omdat ze vastlopen bij het schrijven ervan. Reden voor het KCT om samen met de GGZ-instellingen Dimence en Arkin een pilot te starten, met als centrale vraag hoe het gebruik van het eigen Plan van Aanpak effectiever kan.

‘De pilot heeft drie doelen’, vertelt Diewke. ‘We bekijken hoe we het eigen Plan van Aanpak beter onder de aandacht van cliënten kunnen brengen. Ook zoeken we naar manieren om cliënten goed te helpen bij het maken van het plan. Verder willen we het format, om een eigen Plan van Aanpak op te stellen, gebruiksvriendelijker maken.’

Elk een eigen aanpak

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de pilots bij Dimence en Arkin in volle gang. De instellingen hebben elk hun eigen aanpak. ´Dimence vliegt de pilot wat breder aan´, vertelt Pauline, die de instelling uit Overijssel ondersteunt vanuit het KCT. ‘Zo’n zestig tot tachtig procent van de zorgmachtigingen in ons land is een verlengde zorgmachtiging. Dimence werkt vanuit het principe van waardegedreven zorg en wil daarom ook weten hoe cliënten, de naasten en professionals denken dat een verlenging van een zorgmachtiging kan worden voorkomen. Is het eigen Plan van Aanpak hiervoor een geschikt middel of kan het ook al eerder in het traject, door afspraken tussen cliënten en zorgverleners te maken?”

Nieuwe manier van werken

Ook Arkin pakt het onderzoek naar het eigen Plan van Aanpak iets breder aan, vertelt Diewke, vanuit KCT betrokken bij deze Amsterdamse pilot. ‘Arkin heeft een nieuwe werkwijze rond het eigen Plan van Aanpak doorgevoerd. Tegelijk met de voorbereiding van een zorgmachtiging krijgen alle cliënten die daar volgens de wet recht op hebben de mogelijkheid om een eigen Plan van Aanpak te maken. De voorbereiding van het verzoekschrift hoeft daarmee niet tussendoor onderbroken te worden via de geneesheer-directeur en Officier van Justitie, maar loopt ondertussen door. Het gevolg hiervan is dat er voor cliënten geen voorbehoud meer is om een eigen Plan van Aanpak op te stellen. Tegelijk met het eigen Plan van Aanpak worden een zorgplan en zorgkaart opgesteld. Die worden op één moment beoordeeld door de onafhankelijke psychiater. Met de pilot wil Arkin bekijken wat het gevolg is van deze nieuwe manier van werken op het gebruik van het eigen Plan van Aanpak en of het leidt tot minder zorgmachtigingen.’

Succes

De pilot bij Arkin bestaat uit drie fasen. Eerst is een lijst gemaakt met punten die beter kunnen. De tweede stap is om deze verbeterpunten in de praktijk te brengen. Als laatste volgt een evaluatie, waarbij wordt gekeken of de aanpassingen het gewenste effect hebben. ‘Dat is dat meer cliënten een eigen Plan van Aanpak maken en zo mogelijk een zorgmachtiging kunnen voorkomen’, verduidelijkt Diewke.

De pilot bij Dimence loopt in twee Fact-teams, vertelt Pauline. Met Dimence onderzoeken we wat nu al helpt om – verlenging van – een zorgmachtiging te voorkomen en hoe we nog meer kunnen zorgen dat dit niet gebeurt. We bekijken daarbij ruim veertig situaties in dit jaar, waarbij de zorgmachtiging van cliënten is verlengd. Ook gaan we dieper in op gevallen waarbij de cliënt met succes een eigen plan van aanpak maakte en wat daarbij heeft geholpen.’

Weten wat werkt

De komende maanden werken KCT, Dimence en Arkin hard door aan de uitvoering van de pilots. De eerste resultaten worden op zijn vroegst eind 2022 verwacht. We willen iets opleveren dat goed is en wat ertoe doet in de praktijk. In de beperkte tijd die we voor het onderzoek hebben, is dat best een uitdaging’, stelt Pauline. ´We willen echt weten wat werkt, vanuit het oogpunt van zorgverleners, maar vooral van cliënten en hun naasten. Daarvoor willen we met hen in gesprek. Dat moet natuurlijk heel zorgvuldig gebeuren, met respect voor privacy en met zo min mogelijk druk voor de betrokkenen. De vraag is ook of mensen met ons willen praten over dit onderwerp? Dat moet de komende tijd blijken.’