Ga naar inhoud
20 november 2022
09:20

Pilot eigen plan van aanpak in uitvoering

De pilot ‘Eigen plan van aanpak’ is eind 2021 van start gegaan met als doel het optimaliseren van het gebruik van het Eigen plan van aanpak om gedwongen zorg te voorkomen. Na een eerste periode van kennismaken is de voorbereiding halverwege het jaar voortvarend opgepakt in twee pilots bij Dimence en Arkin.

Klankbordgroep

Beide pilotlocaties zitten nu in de uitvoeringsfase. De klankbordgroep die de pilots begeleidt is een eerste keer bij elkaar gekomen. De pilots worden aan het eind van het eerste kwartaal van 2023 afgerond en dan worden ook de producten opgeleverd aan de Stuurgroep OU. En zullen deze na vaststelling worden gepubliceerd op deze website.

Toetsvragen

De op te leveren producten zijn een nieuw format voor het Eigen plan van aanpak en een nieuwe informatiebrief van de geneesheer-directeur over de zorgmachtiging, met uitleg over het eigen plan van aanpak. Op dit moment worden evaluatievragen opgesteld, waarmee wordt getoetst of de aanpassingen effect hebben.

Lees hier meer over de pilot eigen plan van aanpak