Ga naar inhoud

Nieuwsoverzicht Wvggz

Het meest recente nieuws over de Wvggz vind je op de homepage. Hier zie je het archief van oudere nieuwsberichten rond de Wvggz.

KCT wvggz stopt met ingang van 2023

Het KCT wvggz houdt op te bestaan per 2023. Deze website blijft echter nog zeker een jaar in de lucht, zodat alle informatie en producten voor de wvggz op een centrale plaats te vinden zijn.

Lees verder » over KCT wvggz stopt met ingang van 2023

Praten met en niet over de patiënt moet het motto zijn

Het KCT Wvggz houdt op te bestaan. Vanaf 2023 nemen de ketenpartners het stokje over.  Alexandra Reijerse, van begin tot einde, coördinator van het KCT kijkt tevreden terug. 'Al was het niet altijd makkelijk.' 

Lees verder » over Praten met en niet over de patiënt moet het motto zijn

Animatie over zorgmachtiging

In opdracht van het KCT Wvggz is een animatie gemaakt om mensen met een licht verstandelijke beperking te informeren over de voorbereiding voor een zorgmachtiging. De video is bedoeld als extra uitleg bij de informatiebrief, die betrokkenen krijgen wanneer een zorgmachtiging wordt voorbereid.

Lees verder » over Animatie over zorgmachtiging

Landelijke website wvggzklachten.nl online

Wvggz-klachtencommissies kunnen hun uitspraken publiceren op de landelijke website wvggzklachten.nl.

Lees verder » over Landelijke website wvggzklachten.nl online

‘Ontwikkelaar verdient een grote pluim’

Een gebruikersgroep met klachtencommissies van Parnassia, Fivoor, Altrecht, Rivierduinen, GGZ NH-Noord, GGZ in Geest en Arkin heeft meegedacht over het ontwerp van de website wvggzklachten.nl. Charlie van Velzen en Kimberly Vermeulen van de Klachtencommissie GGZ Zuid Holland Noord kijken terug op het proces.'Het resultaat mag er zijn. De website heeft meerwaarde en kan zorgen voor meer rechtsgelijkheid.'

Lees verder » over ‘Ontwikkelaar verdient een grote pluim’

Peiling samenwerking gemeenten en ggz bij zorgplan

Het KCT heeft met ketenpartners dNGGZ en VNG een uitvraag gedaan onder hun achterban, naar de samenwerking tussen gemeenten en de ggz bij het opstellen en uitvoeren van het zorgplan in het kader van de wederkerigheid. Daaruit kwam vooral naar voren dat de samenwerking wisselend verloopt.

Lees verder » over Peiling samenwerking gemeenten en ggz bij zorgplan

Pilot eigen plan van aanpak in uitvoering

De pilot ‘Eigen plan van aanpak’ is eind 2021 van start gegaan met als doel het optimaliseren van het gebruik van het Eigen plan van aanpak om gedwongen zorg te voorkomen. Na een eerste periode van kennismaken is de voorbereiding halverwege het jaar voortvarend opgepakt in twee pilots bij Dimence en Arkin.

Lees verder » over Pilot eigen plan van aanpak in uitvoering

Ketenmonitor eerste helft 2022 beschikbaar

De Ketenmonitor voor de eerste helft van 2022 is beschikbaar.

Lees verder » over Ketenmonitor eerste helft 2022 beschikbaar

Pilot Eigen Plan van Aanpak van start

Dimence en Arkin zijn samen met het KCT een pilot gestart naar het gebruik van het eigen Plan van Aanpak in de praktijk. De proef is bedoeld om het gebruik te optimaliseren en daarmee waar mogelijk een zorgmachtiging te voorkomen. Diewke Blaas (KCT) en Pauline Zwart (Dimence), beiden nauw betrokken bij het project, vertellen hoe het nu is.

Lees verder » over Pilot Eigen Plan van Aanpak van start

Website voor centrale publicatie van klachtenuitspraken

Het KCT werkt op verzoek van ketenpartijen in samenwerking met de klachtencommissies Wvggz aan een landelijke website voor centrale publicatie van uitspraken van klachtencommissies Wvggz. De website maakt het mogelijk om straks eenvoudig uitspraken met elkaar te vergelijken.

Lees verder » over Website voor centrale publicatie van klachtenuitspraken

KCT Wvggz rondt werkzaamheden af

Het KCT Wvggz wordt met ingang van 1 januari 2023 opgeheven. De ketenpartners nemen vanaf dan het werk van het ketencoördinatieteam over.

Lees verder » over KCT Wvggz rondt werkzaamheden af

Nieuwe Keten- en Regiomonitor beschikbaar

De Keten- en Regiomonitor Wvggz over het eerste kwartaal van 2022 is beschikbaar via deze website.

Lees verder » over Nieuwe Keten- en Regiomonitor beschikbaar

Nieuws aanleveren?

Wil jij als ketenpartner interessant nieuws over de Wvggz delen via onze website? Stuur dan een mail naar communicatie@kct-wvggz.nl. Onze webredactie bepaalt welke berichten wij publiceren op de site.