Ga naar inhoud

Nieuwsoverzicht Wvggz

Het meest recente nieuws over de Wvggz vind je op de homepage. Hier zie je het archief van oudere nieuwsberichten rond de Wvggz.

Uitkomst behoeftenpeiling Keten- en Regiomonitor

Uit een onderzoek van het KCT Wvggz onder de ketenpartners blijkt dat de Keten- en Regiomonitor, die sinds de invoering van de Wvggz wordt uitgebracht, voldoet aan een behoefte in de sector. Daarom zal de Keten- en Regiomonitor worden voortgezet in de huidige vorm, met een frequentie van twee keer per jaar.

Lees verder » over Uitkomst behoeftenpeiling Keten- en Regiomonitor

Folder voorbereiding zorgmachtiging voor de jeugd

Naast een folder voor volwassenen is nu ook een folder beschikbaar om jongeren te informeren over de voorbereiding van een zorgmachtiging. In de folder wordt met beeld uitgelegd hoe het proces verloopt.

Lees verder » over Folder voorbereiding zorgmachtiging voor de jeugd

Werkgroep Aanvraag zorgmachtiging en PVP

Bij de aanvraag voor een zorgmachtiging kunnen betrokkenen volgens de Wvggz steun krijgen van een patiëntvertrouwenspersoon (PVP). Het KCT onderzoekt met een werkgroep hoe mensen in de praktijk worden geïnformeerd.

Lees verder » over Werkgroep Aanvraag zorgmachtiging en PVP

Folder voorbereiding zorgmachtiging voor volwassenen

Het KCT Wvggz heeft in samenwerking met de ketenpartners een folder voor volwassenen gemaakt waarin met beeld wordt uitgelegd hoe de voorbereiding van een zorgmachtiging verloopt.

Lees verder » over Folder voorbereiding zorgmachtiging voor volwassenen

Informatiestandaard 5.0

Op 1 juli 2022 wordt de nieuwe informatiestandaard 5.0 Wvggz gepubliceerd door KCT Wvggz. Tot die tijd geldt de informatiestandaard 4.0.

Lees verder » over Informatiestandaard 5.0

Brochures in acht talen

Om uitleg te geven over de Wvggz, de crisismaatregel en zorgmachtiging komen folders in verschillende talen beschikbaar via de website Dwang in de zorg.

Lees verder » over Brochures in acht talen

Start pilot eigen plan van aanpak in de praktijk

Dimence en mogelijk ook Arkin starten samen met het KCT een pilot naar het eigen plan van aanpak in de praktijk. De proef is bedoeld om het gebruik te optimaliseren en waar mogelijk verplichte zorg te voorkomen.

Lees verder » over Start pilot eigen plan van aanpak in de praktijk

Nieuwe versie Handreiking Verkennend Onderzoek

De Handreiking voor het Verkennend Onderzoek is vernieuwd. De nieuwe versie bevat enkele belangrijke aanvullingen, die gemeenten helpen bij de uitvoering van het onderzoek. De nieuwe handreiking is tweede helft maart beschikbaar via onze website. 

Lees verder » over Nieuwe versie Handreiking Verkennend Onderzoek

Drentse samenwerking rond de Wvggz

Stevin Fieret en Wout Diekman vertellen over de praktijk van de ketensamenwerking rondom de Wvggz in Drenthe.

Lees verder » over Drentse samenwerking rond de Wvggz

Veel gestelde vragen over wils(on)bekwaamheid

Juristen van zorgorganisaties ontvangen regelmatig vragen van zorgprofessionals over het onderwerp wils(on)bekwaamheid.

Lees verder » over Veel gestelde vragen over wils(on)bekwaamheid

Frank Westenberg over wilsbekwaamheid en verzet

Mr. drs. Frank Westenberg is gespecialiseerd in het onderwerp wilsbekwaamheid en verzet en legt in gewone mensentaal uit wat er speelt.

Lees verder » over Frank Westenberg over wilsbekwaamheid en verzet

Inwerkingtreding Reparatiewet

De Reparatiewet van 28 september 2021 treedt op 6 november in werking.

Lees verder » over Inwerkingtreding Reparatiewet

Nieuws aanleveren?

Wil jij als ketenpartner interessant nieuws over de Wvggz delen via onze website? Stuur dan een mail naar communicatie@kct-wvggz.nl. Onze webredactie bepaalt welke berichten wij publiceren op de site.