Ga naar inhoud

Nieuwsoverzicht Wvggz

Het meest recente nieuws over de Wvggz vind je op de homepage. Hier zie je het archief van oudere nieuwsberichten rond de Wvggz.

Landelijke website wvggzklachten.nl online

Wvggz-klachtencommissies kunnen hun uitspraken publiceren op de landelijke website wvggzklachten.nl.

Lees verder » over Landelijke website wvggzklachten.nl online

‘Ontwikkelaar verdient een grote pluim’

Een gebruikersgroep met klachtencommissies van Parnassia, Fivoor, Altrecht, Rivierduinen, GGZ NH-Noord, GGZ in Geest en Arkin heeft meegedacht over het ontwerp van de website wvggzklachten.nl. Charlie van Velzen en Kimberly Vermeulen van de Klachtencommissie GGZ Zuid Holland Noord kijken terug op het proces.'Het resultaat mag er zijn. De website heeft meerwaarde en kan zorgen voor meer rechtsgelijkheid.'

Lees verder » over ‘Ontwikkelaar verdient een grote pluim’

Peiling samenwerking gemeenten en ggz bij zorgplan

Het KCT heeft met ketenpartners dNGGZ en VNG een uitvraag gedaan onder hun achterban, naar de samenwerking tussen gemeenten en de ggz bij het opstellen en uitvoeren van het zorgplan in het kader van de wederkerigheid. Daaruit kwam vooral naar voren dat de samenwerking wisselend verloopt.

Lees verder » over Peiling samenwerking gemeenten en ggz bij zorgplan

Pilot eigen plan van aanpak in uitvoering

De pilot ‘Eigen plan van aanpak’ is eind 2021 van start gegaan met als doel het optimaliseren van het gebruik van het Eigen plan van aanpak om gedwongen zorg te voorkomen. Na een eerste periode van kennismaken is de voorbereiding halverwege het jaar voortvarend opgepakt in twee pilots bij Dimence en Arkin.

Lees verder » over Pilot eigen plan van aanpak in uitvoering

Ketenmonitor eerste helft 2022 beschikbaar

De Ketenmonitor voor de eerste helft van 2022 is beschikbaar.

Lees verder » over Ketenmonitor eerste helft 2022 beschikbaar

Pilot Eigen Plan van Aanpak van start

Dimence en Arkin zijn samen met het KCT een pilot gestart naar het gebruik van het eigen Plan van Aanpak in de praktijk. De proef is bedoeld om het gebruik te optimaliseren en daarmee waar mogelijk een zorgmachtiging te voorkomen. Diewke Blaas (KCT) en Pauline Zwart (Dimence), beiden nauw betrokken bij het project, vertellen hoe het nu is.

Lees verder » over Pilot Eigen Plan van Aanpak van start

Website voor centrale publicatie van klachtenuitspraken

Het KCT werkt op verzoek van ketenpartijen in samenwerking met de klachtencommissies Wvggz aan een landelijke website voor centrale publicatie van uitspraken van klachtencommissies Wvggz. De website maakt het mogelijk om straks eenvoudig uitspraken met elkaar te vergelijken.

Lees verder » over Website voor centrale publicatie van klachtenuitspraken

KCT Wvggz rondt werkzaamheden af

Het KCT Wvggz wordt met ingang van 1 januari 2023 opgeheven. De ketenpartners nemen vanaf dan het werk van het ketencoördinatieteam over.

Lees verder » over KCT Wvggz rondt werkzaamheden af

Nieuwe Keten- en Regiomonitor beschikbaar

De Keten- en Regiomonitor Wvggz over het eerste kwartaal van 2022 is beschikbaar via deze website.

Lees verder » over Nieuwe Keten- en Regiomonitor beschikbaar

Uitspraak Hoge Raad over wisseling zorgverantwoordelijke

De Hoge Raad heeft in een arrest bepaald dat aan élke wisseling van een zorgverantwoordelijke een schriftelijk gemotiveerde beslissing van de geneesheer-directeur ten grondslag moet liggen. Dit geldt ook als de betrokkene geen bezwaar heeft tegen de wisseling en als de wisseling binnen dezelfde instelling plaatsvindt

Lees verder » over Uitspraak Hoge Raad over wisseling zorgverantwoordelijke

Toestemming betrokkene om aanleveren persoonsgegevens aan PVP bij Crisismaatregel

Onder regie van het KCT heeft een werkgroep zich gebogen over mogelijkheden om het werkproces te verbeteren, waarin wordt gevraagd om toestemming voor het verstrekken van persoonsgegevens van een betrokkene aan de Stichting PVP bij een crisismaatregel (CM). De resultaten van het onderzoek zijn begin dit jaar gepresenteerd aan de stuurgroep KCT Wvggz.

Lees verder » over Toestemming betrokkene om aanleveren persoonsgegevens aan PVP bij Crisismaatregel

Uitkomst behoeftenpeiling Keten- en Regiomonitor

Uit een onderzoek van het KCT Wvggz onder de ketenpartners blijkt dat de Keten- en Regiomonitor, die sinds de invoering van de Wvggz wordt uitgebracht, voldoet aan een behoefte in de sector. Daarom zal de Keten- en Regiomonitor worden voortgezet in de huidige vorm, met een frequentie van twee keer per jaar.

Lees verder » over Uitkomst behoeftenpeiling Keten- en Regiomonitor

Nieuws aanleveren?

Wil jij als ketenpartner interessant nieuws over de Wvggz delen via onze website? Stuur dan een mail naar communicatie@kct-wvggz.nl. Onze webredactie bepaalt welke berichten wij publiceren op de site.