Ga naar inhoud

Nieuwsoverzicht Wvggz

Het meest recente nieuws over de Wvggz vind je op de homepage. Hier zie je het archief van oudere nieuwsberichten rond de Wvggz.

Brochures in acht talen

Om uitleg te geven over de Wvggz, de crisismaatregel en zorgmachtiging komen folders in verschillende talen beschikbaar via de website Dwang in de zorg.

Lees verder » over Brochures in acht talen

Start pilot eigen plan van aanpak in de praktijk

Dimence en mogelijk ook Arkin starten samen met het KCT een pilot naar het eigen plan van aanpak in de praktijk. De proef is bedoeld om het gebruik te optimaliseren en waar mogelijk verplichte zorg te voorkomen.

Lees verder » over Start pilot eigen plan van aanpak in de praktijk

Nieuwe versie Handreiking Verkennend Onderzoek

De Handreiking voor het Verkennend Onderzoek is vernieuwd. De nieuwe versie bevat enkele belangrijke aanvullingen, die gemeenten helpen bij de uitvoering van het onderzoek. De nieuwe handreiking is tweede helft maart beschikbaar via onze website. 

Lees verder » over Nieuwe versie Handreiking Verkennend Onderzoek

Drentse samenwerking rond de Wvggz

Stevin Fieret en Wout Diekman vertellen over de praktijk van de ketensamenwerking rondom de Wvggz in Drenthe.

Lees verder » over Drentse samenwerking rond de Wvggz

Veel gestelde vragen over wils(on)bekwaamheid

Juristen van zorgorganisaties ontvangen regelmatig vragen van zorgprofessionals over het onderwerp wils(on)bekwaamheid.

Lees verder » over Veel gestelde vragen over wils(on)bekwaamheid

Frank Westenberg over wilsbekwaamheid en verzet

Mr. drs. Frank Westenberg is gespecialiseerd in het onderwerp wilsbekwaamheid en verzet en legt in gewone mensentaal uit wat er speelt.

Lees verder » over Frank Westenberg over wilsbekwaamheid en verzet

Inwerkingtreding Reparatiewet

De Reparatiewet van 28 september 2021 treedt op 6 november in werking.

Lees verder » over Inwerkingtreding Reparatiewet

Emergis: out of the box oplossingen bij structurele overlast

Hoe doorbreek je de cirkel van dakloosheid, psychiatrische problemen en structurele overlast? Jedidja de Rijke van GGZ Emergis vertelt over de aanpak.

Lees verder » over Emergis: out of the box oplossingen bij structurele overlast

Accare: voorkomen verplichte zorg is mogelijk

Verplichte zorg bij jongeren: hoe werkt dat in de praktijk? Geneesheer-directeur Marije IJbema en jurist Alice Broersma van Accare vertellen over hun visie, aanpak en resultaten.

Lees verder » over Accare: voorkomen verplichte zorg is mogelijk

Reparatiewet Wvggz en Wzd aangenomen door parlement

In navolging van de Tweede Kamer heeft de Eerste Kamer op 28 september 2021 ook ingestemd met het Reparatiewetsvoorstel.

Lees verder » over Reparatiewet Wvggz en Wzd aangenomen door parlement

Update handreiking Verkennend Onderzoek

De handreiking Verkennend Onderzoek krijgt een update. Hiervoor is een compacte werkgroep geformeerd die in november komt met aanbevelingen.

Lees verder » over Update handreiking Verkennend Onderzoek

Reparatiewet Wvggz in Eerste Kamer

Op 8 juni 2021 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het Reparatiewetsvoorstel dat de uitvoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) moet verbeteren

Lees verder » over Reparatiewet Wvggz in Eerste Kamer

Nieuws aanleveren?

Wil jij als ketenpartner interessant nieuws over de Wvggz delen via onze website? Stuur dan een mail naar communicatie@kct-wvggz.nl. Onze webredactie bepaalt welke berichten wij publiceren op de site.