Ga naar inhoud

Kwetsbaarheid melden

Hoe kan kwetsbaarheid gemeld worden?

Heb je een zwakke plek of kwetsbaarheid ontdekt op deze website? Meldt dit dan aan het Ketencoördinatieteam. Dit doe je door een e-mail te sturen naar: ketenbureauwvggz@minvws.nl

 

Ook vragen we je om een melding te doen bij het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Dit kan via deze pagina van het NCSC. Het maken van zo’n melding heet Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD). Wij bekijken daarna het probleem en lossen dit zo snel mogelijk op