Informatieproducten Wvggz
cliënten en vertegenwoordigers

Artikel, document Omschrijving
Art 5:4 lid 2b en 7:11 lid 3b
Instemming persoonsgegevens aan pvp
Indien de betrokkene daarmee instemt worden de persoonsgegevens van betrokkene aan de patiëntenvertrouwenspersoon verstrekt, met als doel betrokkene te kunnen informeren over de mogelijkheid tot advies en bijstand door een patiëntenvertrouwenspersoon.
Art 5:5 lid 1
Eigen plan van aanpak
De betrokkene kan zelf een plan van aanpak opstellen om verplichte zorg te voorkomen.
Art 5:5 lid 1
Kennisgeving plan van aanpak
Betrokkene die tot een redelijke waardering van zijn belangen in staat is ter zake van zorg in verband met zijn psychische stoornis, kan zich met een zelfbindingsverklaring verbinden tot zorg.
Art 7:2 lid 5
Persoonsgegevens betrokkene
De betrokkene verleent uitdrukkelijke toestemming aan de burgemeester voor het verstrekken van persoonsgegevens patiëntenvertrouwenspersoon.
Art 8:16 lid 1
Aanvraag tot overplaatsing
Betrokkene, de vertegenwoordiger of de zorgverantwoordelijke kunnen bij de geneesheer-directeur een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag indienen voor een overplaatsing.
Art 8:17 lid 1
Aanvraag tot onderbreking verplichte zorg
Betrokkene, de vertegenwoordiger, de advocaat of de zorgverantwoordelijke kan schriftelijke en gemotiveerde aanvraag indienen voor een tijdelijke onderbreking
Art 8:17 lid 9
Verzoek tot hervatting verplichte zorg
De geneesheer-directeur kan op een daartoe strekkend schriftelijk en gemotiveerd verzoek de beslissing tot tijdelijke onderbreking van de verplichte zorg intrekken
Art 8:18 lid 1
Aanvraag beëindiging verplichte zorg
Betrokkene, de vertegenwoordiger, de advocaat of de zorgverantwoordelijke kan schriftelijke en gemotiveerde aanvraag indienen voor beëindiging van verplichte zorg

Producten voor andere gebruikersgroepen