Ga naar inhoud

Ketenpartners

Ketenpartners zijn nauw betrokken bij de monitoring van de Wvggz en de optimalisatie van de uitvoering van de wet. De ketenpartners denken op tactisch en operationeel niveau mee met het KCT. Daarnaast vindt de besluitvorming plaats op strategisch niveau. Dit betekent dat het KCT werkt met en voor de ketenpartners.Naast meedenken en besturen, financieren de ketenpartners ook het KCT. Dat doen zij door het beschikbaar stellen van financiële middelen of door het detacheren van medewerkers. Het ministerie van VWS en het ministerie van JenV zijn de opdrachtgevers van het ketenprogramma Wvggz.

Ketenpartners

• Denken mee
• Nemen besluiten
• Financieren het KCT

Onafhankelijke en betrokken ketenpartners

Er is een onderscheid in ketenpartners die betrokken zijn bij de uitvoering van de wet en ketenpartners die een onafhankelijke (uitvoerende of toezichthoudende) rol hebben. Afspraken in de keten zijn alleen geldend voor de ketenpartners die betrokken zijn bij de uitvoering van de wet. De onafhankelijke ketenpartners zijn niet gebonden aan deze afpraken.

Onafhankelijke ketenpartners

Rechtspraak › – de rechtspraak geeft de zorgmachtiging af op basis van een verzoek van de officier van justitie en informatie vanuit de ggz.
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) › – Het IGJ is toezichthouder op de uitvoering van de wet.
Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) › – De ministeries van JenV en VWS zijn verantwoordelijk voor het beleid rondom de Wvggz en voor het voorbereiden van eventuele wijzigingen in wet- en regelgeving.