Ga naar inhoud
27 september 2022
15:01

KCT Wvggz rondt werkzaamheden af

Het KCT Wvggz wordt met ingang van 1 januari 2023 opgeheven. De ketenpartners nemen vanaf dan het werk van het ketencoördinatieteam over.

Sinds 2020 ondersteunt het ketencoördinatieteam de ketenpartners in de GGZ bij de implementatie van de Wet verplichte GGZ door de uitvoering te monitoren en de uitvoering waar mogelijk te optimaliseren. Dit doet ze door, met ketenpartners, handreikingen, informatieproducten en werkafspraken op te stellen en door publicatie van de Keten- en Regiomonitor. Nu er 3 jaar ervaring is opgedaan met de uitvoering van de Wvggz gaan ketenpartners gezamenlijk verder met het zo optimaal mogelijk uitvoeren van de wet en wordt het ondersteunende KCT met ingang van 1 januari 2023 opgeheven.

Soepele overgang

Met de eindstreep in zicht richt het team zich nu, in het laatste kwartaal van 2022, op een goede afronding en overdracht van haar werk. ‘Met de stuurgroep optimalisatie uitvoering en de Bestuurlijke Ketenraad (BKR) zijn we in overleg hoe we voor een soepele overgang kunnen zorgen. Eind 2022 is dit helder en zullen we dat vermelden in onze laatste nieuwsbrief aan het eind van dit jaar”, zegt KCT-coördinator Alexandra Reijerse.

Een overzicht van KCT-activiteiten in 2022

Website klachtencommissie

In samenwerking met de klachtencommissies Wvggz zorgt het KCT dat een bestaande website wordt aangepast voor centrale publicatie van uitspraken van klachtencommissies Wvggz. De aangepaste website maakt het publiceren van uitspraken door de klachtencommissies makkelijker en voor gebruikers is het zoeken en vergelijken van uitspraken eenvoudiger. De website wordt eind 2022 in zijn nieuwe vorm in gebruik genomen.

Analyse klachtenuitspraken

Het KCT voert een onderzoek uit naar klachtuitspraken volgens artikel 8.9 in de Wvggz. Doel is inzichtelijk maken hoe klachtencommissies invulling geven aan de klachtprocedure en hoe zij een klacht beoordelen om tot een uitspraak te komen. De resultaten worden eind 2022 bekend gemaakt.

Pilot eigen plan van aanpak

Het KCT voert samen met GGZ-instellingen Dimence en Arkin een pilot uit naar het gebruik van het eigen Plan van Aanpak in de praktijk. De proef is bedoeld om de toepassing te optimaliseren en waar mogelijk verplichte zorg te voorkomen. De eerste resultaten van deze pilot worden eind 2022 verwacht.

.

Animatie

Naast een folder over de voorbereiding van een zorgmachtiging voor volwassenen en de jeugd, werkt het KCT dit najaar aan een animatie voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Partners in de keten – zorgverleners, belangenverenigingen en ervaringsdeskundigen – denken mee over de animatie, die eind 2022 beschikbaar komt via de website van het KCT.

Keten- en Regiomonitor

Eind september 2022 verschijnt de laatste Keten- en Regiomonitor, gemaakt onder regie van het KCT. De monitor geeft inzicht in de uitvoering van de Wvggz over de eerste helft van 2022. De ketenpartners willen de Keten- en Regiomonitor in 2023 zelf nog twee keer maken. Over de uitvoering wordt nog nagedacht