Ga naar inhoud

Jurisprudentie Wvggz

Hieronder vind je een beknopt overzicht van jurisprudentie Wvggz verdeeld over verschillende thema’s.
  • Klik op het thema van je keuze. Nu verschijnen er in het kort uitspraken met een titel.

  • Klik op lees verder voor aanvullende informatie van het KCT over de relevantie van deze uitspraak voor de ketenpartners.

  • Klik vervolgens op de ECLI code om naar de desbetreffende uitspraak te gaan.

Covid-19

Titel: Afwijzing voortzetting crisismaatregel ter voorkoming van besmetting door corona. Lees verder over Afwijzing voortzetting crisismaatregel ter voorkoming van besmetting door corona.

Datum uitspraak: 21-12-2020

EcliNL: ECLI:NL:RBLIM:2020:10453

Titel: Schadevergoeding bij gedwongen coronatest op basis van de Wvggz. Lees verder over Schadevergoeding bij gedwongen coronatest op basis van de Wvggz.

Datum uitspraak: 16-02-2021

EcliNL: ECLI:NL:RBNHO:2021:1269

Horen betrokkenen

Titel: Betrokkene hoeft niet afzonderlijk te worden gehoord bij verlenging van de geldigheidsduur machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel ingevolge art. 7:10, onder a, Wvggz. Lees verder over Betrokkene hoeft niet afzonderlijk te worden gehoord bij verlenging van de geldigheidsduur machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel ingevolge art. 7:10, onder a, Wvggz.

Datum uitspraak: 22-01-2021

EcliNL: ECLI:NL:HR: 202:107

Ontvankelijkheid

Titel: Officier van justitie is ontvankelijk ondanks overschrijding 4-weken termijn art 5:16 lid 1 Wvggz. Lees verder over Officier van justitie is ontvankelijk ondanks overschrijding 4-weken termijn art 5:16 lid 1 Wvggz.

Datum uitspraak: 05-04-2021

EcliNL: ECLI:NL:2021:349

Procedureel diversen

Titel: Voorwaarde van art. 5:7, onder d, Wvggz dat de psychiater die medische verklaring afgeeft, minimaal één jaar geen zorg heeft verleend aan betrokkene. Geen ruimte voor belangenafweging indien niet aan die voorwaarde is voldaan. Lees verder over Voorwaarde van art. 5:7, onder d, Wvggz dat de psychiater die medische verklaring afgeeft, minimaal één jaar geen zorg heeft verleend aan betrokkene. Geen ruimte voor belangenafweging indien niet aan die voorwaarde is voldaan.

Datum uitspraak: 05-06-2020

EcliNL: ECLI:NL:HR: 202:1012

Titel: Door overmacht MV opgesteld door tot voor kort bij behandeling betrokken psychiater. Lees verder over Door overmacht MV opgesteld door tot voor kort bij behandeling betrokken psychiater.

Datum uitspraak: 20-07-2021

EcliNL: ECLI:NL:RBROT:2021:8034

Titel: Ondertekening medische verklaring Lees verder over Ondertekening medische verklaring

EcliNL: ECLI:NL:HR:2021:1143

Samenloopproblematiek

Titel: Medische verklaring bij Wzd-verzoek, Wzd-machtiging bij Wvggz-stoornis, samenloopproblematiek Lees verder over Medische verklaring bij Wzd-verzoek, Wzd-machtiging bij Wvggz-stoornis, samenloopproblematiek

Datum uitspraak: 08-04-2021

EcliNL: ECLI:NL:HR: 2021:1169

Titel: Verzoek tot het verlenen van een machtiging tot voortzetting van de inbewaringstelling. Samenloop Wzd en Wvggz, voorliggende stoornis is leidend Lees verder over Verzoek tot het verlenen van een machtiging tot voortzetting van de inbewaringstelling. Samenloop Wzd en Wvggz, voorliggende stoornis is leidend

Datum uitspraak: 07-10-2021

EcliNL: ECLI:NL:RBGEL:2021:5677

Termijnen

Titel: Officier van justitie is ontvankelijk ondanks overschrijding 4-weken termijn art 5:16 lid 1 Wvggz. Lees verder over Officier van justitie is ontvankelijk ondanks overschrijding 4-weken termijn art 5:16 lid 1 Wvggz.

Datum uitspraak: 05-03-2021

EcliNL: ECLI:NL:HR:2021:349

Titel: Gevolgen termijnoverschrijding indiening nieuw verzoekschrift. Lees verder over Gevolgen termijnoverschrijding indiening nieuw verzoekschrift.

Datum uitspraak: 18-12-2020

EcliNL: ECLI:NL:RBGEL:2020:7098

Uitvoering van verplichte zorg

Titel: Art 8:9 Wvggz en de algemene uitgangspunten van hoofdstuk 2 Wvggz. Lees verder over Art 8:9 Wvggz en de algemene uitgangspunten van hoofdstuk 2 Wvggz.

Datum uitspraak: 18-12-2020

EcliNL: ECLI:NL:HR:2020:2096

Titel: Wensen en voorkeuren van de betrokkene ten aanzien van de zorg Lees verder over Wensen en voorkeuren van de betrokkene ten aanzien van de zorg

Datum uitspraak: 16-07-2021

EcliNL: ECLI:NL:HR:2021:1162

Titel: Wilsbekwaam verzet bij verplichte zorg; schadevergoeding Lees verder over Wilsbekwaam verzet bij verplichte zorg; schadevergoeding

Datum uitspraak: 22-02-2021

EcliNL: ECLI:NL:RBZWB:2021:1091

Titel: Is voor vrijheidsbeperkende maatregelen bij (wilsonbekwame) personen die zich niet verzetten altijd Wvggz-maatregel nodig? Lees verder over Is voor vrijheidsbeperkende maatregelen bij (wilsonbekwame) personen die zich niet verzetten altijd Wvggz-maatregel nodig?

Datum uitspraak: 10-07-2021

EcliNL: ECLI:NL:HR:2020:1271

Titel: wvggz beroep tegen oordeel klachtcommissie Lees verder over wvggz beroep tegen oordeel klachtcommissie

Datum uitspraak: 26-08-2021

EcliNL: ECLI:NL:RBAMS:2021:6448

(Verlengde) zorgmachtiging

Titel: Wijziging zorgmachtiging. Lees verder over Wijziging zorgmachtiging.

Datum uitspraak: 18-12-2020

EcliNL: ECLI:NL:HR:2021:272

Titel: Art. 6:4 Wvggz. Rechtbank heeft in zorgmachtiging een vorm van verplichte zorg opgenomen (‘insluiten’), waar de officier van justitie niet om had verzocht. Lees verder over Art. 6:4 Wvggz. Rechtbank heeft in zorgmachtiging een vorm van verplichte zorg opgenomen (‘insluiten’), waar de officier van justitie niet om had verzocht.

Datum uitspraak: 29-01-2021

EcliNL: ECLI:NL:HR:2021:158

Titel: Betrokkene hoeft niet afzonderlijk te worden gehoord bij verlenging van de geldigheidsduur machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel ingevolge art. 7:10, onder a, Wvggz. Lees verder over Betrokkene hoeft niet afzonderlijk te worden gehoord bij verlenging van de geldigheidsduur machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel ingevolge art. 7:10, onder a, Wvggz.

Datum uitspraak: 22-01-2021

EcliNL: ECLI:NL:HR: 202:107

Titel: De beslissing tot verplichte zorg mag alleen de actueel noodzakelijke verplichte zorg bevatten. Lees verder over De beslissing tot verplichte zorg mag alleen de actueel noodzakelijke verplichte zorg bevatten.

Datum uitspraak: 15-10-2020

EcliNL: ECLI:NL:RBLIM: 2020:8121

Zorgmachtiging door de strafrechter

Titel: De Wvggz en de strafrechter. Ook indien de officier van justitie geen verzoekschrift voor een zorgmachtiging indient, kan de strafrechter ambtshalve een zorgmachtiging afgeven. Bepaling beveiligingsniveau binnen de accommodatie door de strafrechter. Lees verder over De Wvggz en de strafrechter. Ook indien de officier van justitie geen verzoekschrift voor een zorgmachtiging indient, kan de strafrechter ambtshalve een zorgmachtiging afgeven. Bepaling beveiligingsniveau binnen de accommodatie door de strafrechter.

Datum uitspraak: 09-04-2021

EcliNL: ECLI:NL:2021:534