Ga naar inhoud
7 april 2021
14:03

Inspectie: ‘Wvggz beter op weg dan Wzd’

Over het algemeen is de uitvoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) beter op weg dan de uitvoering van de Wet zorg en dwang (Wzd).

Publicatie uit Medisch Contact – 3 december 2020

 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) concludeert in een rapportage over de Wvggz en de Wzd dat een zorgvuldige uitvoering van dwang in de zorg alleen regionaal écht goed te regelen is.

Grote verschillen

Eerder dit jaar beoordeelde de inspectie in het rapport ‘Noodzaak tot samenwerken bij gedwongen zorg’ de wetten in de eerste drie maanden van 2020. De publicatie van vandaag is een vervolg en gaat over april tot en met september 2020. In die periode bezocht de inspectie negentien zorgaanbieders voor toezicht op dwang in de zorg, ontving ze vijftig meldingen en signalen en zo’n driehonderd uitspraken van klachtencommissies.

 

De IGJ ziet grote verschillen in implementatie tussen de wetten. Over het algemeen is de uitvoering van de Wvggz beter op weg dan de uitvoering van de Wzd. Op het moment dat de Wvggz in werking trad, waren zorgverleners doorgaans goed voorbereid door tijdige scholing en voldoende bewustzijn van de vormen van verplichte zorg, aldus de IGJ.

Knelpunten

Volgens de inspectie schort het bij de uitvoering van de wetten nog op allerlei punten. Dat komt deels door een gebrek aan voldoende en deskundig personeel, waardoor regionale samenwerking niet goed van de grond komt. Ook de invulling van de functies Wzd-functionaris, externe deskundigen en zorgverantwoordelijke verschilt. Maar ook klinken ‘tegengestelde geluiden’ over het stappenplan van de Wzd en zijn de digitale randvoorwaarden nog niet standaard aanwezig. Het organiseren van crisisopvang bij gehandicaptenzorg en ouderenzorg geeft problemen, aldus de IGJ.

 

Lees hier het artikel in Medisch Contact