Ga naar inhoud
5 juli 2021
09:16

Informatiestandaard 2.0

Op 1 juli 2021 is de nieuwe informatiestandaard 2.0 gepubliceerd en te downloaden op de website van het KCT.

Deze standaard bevat alle informatieproducten voor de informatie-uitwisseling bij de uitvoering van de Wvggz en vernieuwde versies van 26 informatieproducten. De standaard is ontwikkeld op verzoek van de ketenpartners en vastgesteld door het Ketenuitvoeringsoverleg en de Stuurgroep Optimalisatie Uitvoering.

 

Vereenvoudiging

De informatiestandaard 1.0 is geschreven vóórdat de wet in werking trad. In juli 2020 zijn enkele spoedeisende wijzigingen doorgevoerd in de 1.1 versie. Omdat in de praktijk bleek dat meerdere informatieproducten te omslachtig waren en dubbelingen bevatten, is de inhoud van de gewijzigde producten zoveel mogelijk teruggebracht tot het wettelijk minimum. Daarnaast heeft het KCT samen met ketenpartners gewerkt aan vereenvoudiging van de processen. Ook dat heeft geleid tot aanpassingen in de informatieproducten.

 

Taalgebruik

Voor betrokkenen waren de informatieproducten vaak onbegrijpelijk. Ook ontvingen zij teveel informatieproducten (brieven) in korte tijd. Daarom zijn nu waar mogelijk de informatieproducten samengevoegd. Daarnaast zijn de informatieproducten voor cliënten en hun vertegenwoordigers herschreven in begrijpelijke taal. Ook zijn alle informatieproducten inhoudelijk op elkaar afgestemd zodat er meer samenhang ontstaat.

 

Themagroepen

Het KCT heeft voor de nieuwe informatiestandaard samengewerkt met twee themagroepen. Deelnemers aan deze themagroepen zijn praktijkdeskundigen van de verschillende ketenpartners en ervaringsdeskundigen. Hun inbreng heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de huidige informatiestandaard 2.0.

 

Informatiesystemen

Uitvoerende ketenpartners hebben allemaal hun eigen informatiesystemen. Voor het implementeren van de nieuwe informatiestandaard, kunnen organisaties één of meerdere ZIP bestanden downloaden vanaf de website van het KCT. Ook is er een overzicht van alle gewijzigde producten in de 2.0 versie. De meest recente versie van de informatieproducten zijn altijd te downloaden vanaf de website van het KCT. Het IV-team van het Programma Wvggz begeleidt de ketenpartners bij de implementatie in hun IT-systemen.