Ga naar inhoud

Informatieproducten Wvggz cliënten en vertegenwoordigers

Artikel Document Download knop

Art 5:4 lid 2b en 7:11 lid 3b Instemming persoonsgegevens aan pvp

Indien de betrokkene daarmee instemt worden de persoonsgegevens van betrokkene aan de patiëntenvertrouwenspersoon verstrekt, met als doel betrokkene te kunnen informeren over de mogelijkheid tot advies en bijstand door een patiëntenvertrouwenspersoon.

Download Art 5:4 lid 2b en 7:11 lid 3b Instemming persoonsgegevens aan pvp

Art 5:5 lid 1 Eigen plan van aanpak

De betrokkene kan zelf een plan van aanpak opstellen om verplichte zorg te voorkomen.

Download Art 5:5 lid 1 Eigen plan van aanpak

Art 5:5 lid 1 Kennisgeving plan van aanpak

Betrokkene die tot een redelijke waardering van zijn belangen in staat is ter zake van zorg in verband met zijn psychische stoornis, kan zich met een zelfbindingsverklaring verbinden tot zorg.

Download Art 5:5 lid 1 Kennisgeving plan van aanpak

Art 7:2 lid 5 Persoonsgegevens betrokkene

De betrokkene verleent uitdrukkelijke toestemming aan de burgemeester voor het verstrekken van persoonsgegevens patiëntenvertrouwenspersoon.

Download Art 7:2 lid 5 Persoonsgegevens betrokkene

Art 8:16 lid 1 Aanvraag tot overplaatsing

Betrokkene, de vertegenwoordiger of de zorgverantwoordelijke kunnen bij de geneesheer-directeur een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag indienen voor een overplaatsing.

Download Art 8:16 lid 1 Aanvraag tot overplaatsing

Art 8:17 lid 1 Aanvraag tot onderbreking verplichte zorg

Betrokkene, de vertegenwoordiger, de advocaat of de zorgverantwoordelijke kan schriftelijke en gemotiveerde aanvraag indienen voor een tijdelijke onderbreking

Download Art 8:17 lid 1 Aanvraag tot onderbreking verplichte zorg

Art 8:17 lid 9 Verzoek tot hervatting verplichte zorg

De geneesheer-directeur kan op een daartoe strekkend schriftelijk en gemotiveerd verzoek de beslissing tot tijdelijke onderbreking van de verplichte zorg intrekken

Download Art 8:17 lid 9 Verzoek tot hervatting verplichte zorg

Art 8:18 lid 1 Aanvraag beëindiging verplichte zorg

Betrokkene, de vertegenwoordiger, de advocaat of de zorgverantwoordelijke kan schriftelijke en gemotiveerde aanvraag indienen voor beëindiging van verplichte zorg

Download Art 8:18 lid 1 Aanvraag beëindiging verplichte zorg

Er zijn helaas geen resultaten gevonden.