Ga naar inhoud

Informatieproducten Wvggz

Op deze pagina vind je informatieproducten. Deze informatieproducten kunnen je helpen bij de uitvoering van de Wvggz. De informatieproducten zijn door het KCT opgesteld in samenwerking met werkgroepen van verschillende ketenpartijen. De informatieproducten zijn ingedeeld per gebruikersgroep.

Informatiestandaard 4.0

De informatiestandaard versie 4.0 bevat een harmonisatieslag waarbij typefouten zijn verbeterd, overal dezelfde woorden voor dezelfde begrippen zijn gebruikt, begrippen conform de wettekst zijn gebruikt en eventuele titels van documenten zijn aangepast (ook in de voetnoten).  Daarnaast zijn er een aantal informatieproducten aan betrokkenen herschreven in voor betrokkene begrijpelijke taal (in het Excel overzicht van de wijzigingen heten dat B1-producten).

Ook zijn een aantal producten echt inhoudelijk gewijzigd n.a.v. uitspraken van de Hoge Raad.  Zie het bijbehorende releaseoverzicht.

Ook nu is aan te bevelen om de totale set te implementeren, omdat alle informatieproducten op elkaar en de laatste jurisprudentie zijn afgestemd en de aanpassingen voor betrokkenen zijn vormgegeven met betrokkenen en velddeskundigen van zorgaanbieders.

Folders

De ketenpartners en het KCT Wvggz werken in samenwerking met deskundigen uit het veld aan een aantal folders voor cliënten en betrokkenen. De folders kunnen met brieven worden meegestuurd, om extra uitleg te geven over de procedure bij verplichte zorg. Naast een speciale folder voor volwassen wordt voorzien in een folder voor de jeugd en voor cliënten met een licht verstandelijke beperking.

Releasekalender

De ketenpartners hebben in de Stuurgroep Informatievoorziening (IV) een releasekalender vastgesteld. Daarom  publiceert het KCT de aanpassingen in informatieproducten op vaste momenten in het kalenderjaar (elke 1e van een kwartaal) zodat de ketenpartners deze kunnen implementeren.

Beheer en vragen

Alle informatieproducten zijn in beheer bij het KCT. Heb je vragen over de documenten? Stuur ons dan een mail.

Revisienummer

Voor alle producten op deze website geldt: om de actueel geldende versie te kunnen bepalen, noteren wij het revisienummer in de voettekst van het informatieproduct zelf.