Ga naar inhoud

Informatieproducten Wvggz

Op deze pagina vind je informatieproducten. Deze informatieproducten kunnen je helpen bij de uitvoering van de Wvggz. De informatieproducten zijn door het KCT opgesteld in samenwerking met werkgroepen van verschillende ketenpartijen. De informatieproducten zijn ingedeeld per gebruikersgroep.

Informatiestandaard 3.0

In de informatiestandaard versie 3.0 zijn de wijzigingen verwerkt uit de reparatiewet, die op 6 november 2021 in werking is getreden. Ook zijn BSN-nummers verwijderd uit diverse informatieproducten in verband met een wijziging in het procesreglement van de rechtspraak.

Wij adviseren je dringend  deze set informatieproducten in zijn geheel te gebruiken omdat ze inhoudelijk en qua taalgebruik onderling op elkaar zijn afgestemd. Bovendien hebben ontvangende partijen hun interne processen aangepast op deze nieuwe informatieproducten.

Releasekalender

De ketenpartners hebben in de Stuurgroep Informatievoorziening (IV) een releasekalender vastgesteld. Daarom  publiceert het KCT de aanpassingen in informatieproducten op vaste momenten in het kalenderjaar (elke 1e van een kwartaal) zodat de ketenpartners deze kunnen implementeren.

Beheer en vragen

Alle informatieproducten zijn in beheer bij het KCT. Heb je vragen over de documenten? Stuur ons dan een mail.

Revisienummer

Voor alle producten op deze website geldt: om de actueel geldende versie te kunnen bepalen, noteren wij het revisienummer in de voettekst van het informatieproduct zelf.