Ga naar inhoud

Informatieproducten Wvggz

Op deze pagina vind je informatieproducten. Deze informatieproducten kunnen je helpen bij de uitvoering van de Wvggz. De informatieproducten zijn door het KCT opgesteld in samenwerking met werkgroepen van verschillende ketenpartijen. De informatieproducten zijn ingedeeld per gebruikersgroep.

Informatiestandaard 7.0

De informatiestandaard versie 7.0 bevat aanpassingen in twee informatieproducten. Het informatieproduct mededeling voorbereiding zorgmachtiging (art. 5.4 lid 2 sub a,c en d) kent twee varianten afhankelijk van welke leden uit het artikel van toepassing zijn en de beslissing over de beëindiging van verplichte zorg op grond van een zorgmachtiging (art. 8:18 lid 9-11) kent twee varianten kennen: een voor volwassenen en een voor jeugd.
Deze informatieproducten zijn inhoudelijk aangepast om ze in overstemming met de wet te brengen. Zie het bijbehorende releaseoverzicht.

Folders

De ketenpartners en het KCT Wvggz werken in samenwerking met deskundigen uit het veld aan een aantal folders voor cliënten en betrokkenen. De folders kunnen met brieven worden meegestuurd, om extra uitleg te geven over de procedure bij verplichte zorg. Naast een speciale folder voor volwassen is voorzien in een folder voor de jeugd en een animatie voor cliënten met een licht verstandelijke beperking.

Beheer en vragen

Per 1 augustus 2022 zijn de informatieproducten in beheer overgedragen aan een of meer ketenpartners. Dit betekent dat ketenpartners vanaf deze datum verantwoordelijk zijn voor het, in onderling overleg, verder ontwikkelen van de informatieproducten. Elk product heeft een of enkele penvoerders. Zij zorgen voor regie over en aanpassing van het informatieproduct na gezamenlijke vaststelling van de gewenste wijzigingen. 

 

Heb je een vraag of opmerking over een informatieproduct neem dan contact op met de branche- of beroepsorganisatie waar je als lid bij bent aangesloten of met een van de andere ketenpartners waar je deel van uitmaakt.  Ben je geen lid, dan kun je met vragen en opmerkingen terecht bij de penvoerder(s) van het informatieproduct. Per doelgroep van informatieproducten is aangegeven welke organisatie(s) penvoerder zijn.

 

Penvoerders  van informatieproducten

  • de informatieproducten voor de doelgroep “GGZ zorgaanbieders en zorgverleners” wordt beheerd door de penvoerders dNGGZ en NVvP gezamenlijk 
  • de informatieproducten voor de doelgroep “Openbaar Ministerie” worden beheerd door penvoerder OM (Openbaar Ministerie) 
  • de informatieproducten voor de doelgroep “Gemeenten worden beheerd door penvoerder de VNG 
  • de informatieproducten voor de doelgroep “Cliënten en vertegenwoordigers worden beheerd door MIND 

 

Vragen en opmerkingen over de (werking van de) website kun je per mail stellen aan het KCT.

Revisienummer

Voor alle producten op deze website geldt: om de actueel geldende versie te kunnen bepalen, noteren wij het revisienummer in de voettekst van het informatieproduct zelf.