Ga naar inhoud

Handreikingen Wvggz

Op deze pagina vind je handreikingen. Deze handreikingen kunnen je helpen bij de uitvoering van de Wvggz. De handreikingen zijn door het KCT in nauwe samenwerking met ketenpartijen opgesteld. Daarna zijn zij vastgesteld in de Stuurgroep Optimalisatie Uitvoeringspraktijk.
De handreikingen zijn geschreven op basis van de wettekst en bedoeld om het werken binnen de Wvggz te vergemakkelijken.

Vragen?

Heb je vragen over de Handreikingen neem dan contact op met de branche- of beroepsorganisaties waar je lid van bent, of met een van de andere ketenpartners waar je deel van uitmaakt:

dNGGZ

NVvP

Openbaar Ministerie

de VNG

Handreikingen

Handreiking aanvraag zorgmachtiging

Download Handreiking aanvraag zorgmachtiging

Handreiking Eigen Plan van Aanpak

Download Handreiking Eigen Plan van Aanpak

Handreiking Verkennend Onderzoek 3.0

Download Handreiking Verkennend Onderzoek 3.0

Handreiking Crisismaatregel 2.0

Download Handreiking Crisismaatregel 2.0

Handreiking Regio overleg 1.0

Download Handreiking Regio overleg 1.0

Handreiking Privacy Wvggz 1.0

Download Handreiking Privacy Wvggz 1.0

Handreiking Samenloop 1.0

Download Handreiking Samenloop 1.0

Handreiking Ambulante Verplichte Zorg 2.0

Download Handreiking Ambulante Verplichte Zorg 2.0

Handreiking Somatische zorg in de Wvggz 1.0

Download Handreiking Somatische zorg in de Wvggz 1.0

Handreiking Uitvoeringsafspraken Wvggz onttrekkingen en vermissingen 1.0

Download Handreiking Uitvoeringsafspraken Wvggz onttrekkingen en vermissingen 1.0