Ga naar inhoud
23 april 2022
13:14

Folder voorbereiding zorgmachtiging voor volwassenen

Het KCT Wvggz heeft in samenwerking met de ketenpartners een folder voor volwassenen gemaakt waarin met beeld wordt uitgelegd hoe de voorbereiding van een zorgmachtiging verloopt.

Stap voor stap

De folder voorbereiding zorgmachtiging brengt de stappen in beeld die een betrokkene doorloopt van het moment van de aanvraag voor een zorgmachtiging tot en met het besluit van de Officier van Justitie. In heldere taal en aan de hand van plaatjes wordt uitgelegd wat iemand te wachten staat, welke rechten hij of zij heeft en wat hij of zij zelf kan doen om verplichte zorg te voorkomen. Ook worden veelgebruikte begrippen en belangrijke personen toegelicht.

Bijlage bij eerste informatiebrief

De bedoeling is dat zorgaanbieders de folder meesturen als een bijlage bij de eerste informatiebrief die betrokkenen krijgen over de voorbereiding van de zorgmachtiging (zie informatieproducten, Mededeling van voorbereiding van een zorgmachtiging ex art 5.4 lid 2 sub a, c en d).

Begrip

De verwachting is de betrokkenen door deze folder beter begrijpen wat een zorgmachtiging inhoudt en welke stappen volgen, zodra een aanvraag voor een zorgmachtiging in gang is gezet. De folder is gemaakt in overleg met ervaringsdeskundigen en communicatieadviseurs.

Download hier de folder Voorbereiding zorgmachtiging volwassenen

 

Informatiemateriaal voor andere doelgroepen

Naast de folder voor volwassenen werkt KCT aan een aparte uitgave voor de jeugd. Verder gaat het KCT samen met ketenpartners, ervaringsdeskundigen en communicatieadviseurs ander voorlichtingsmateriaal maken voor betrokkenen met een licht verstandelijke beperking, als aanvulling op de informatieproducten (brieven) die een betrokkene krijgt toegestuurd.