Ga naar inhoud

ECLI:NL:RBROT:2021:8034

Datum

20 juli 2021

Titel

Door overmacht MV opgesteld door tot voor kort bij behandeling betrokken psychiater.

Essentie van de uitspraak

De rechtbank wijst in deze op het belang van een onafhankelijke psychiater die de beoordeling verricht. De psychiater die de medische verklaring afgeeft, mag op grond van de Wvggz niet korter dan één jaar geleden bij de behandeling betrokken zijn geweest. De psychiater moet “onbevangen en objectief” tot zijn oordeel te kunnen komen (HR 20 oktober 2006, ECLI:NL:HR:2006:AY9228). Naast de duur van de periode waarbinnen de psychiater betrokkene niet heeft behandeld, moet worden gekeken naar de duur en de intensiteit van de eerdere behandelrelatie (HR 16 oktober 2009, ECLI:NL:HR:2009:BK0342: en HR 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:701:). Dit laatste impliceert dat de duur ook langer kan zijn dan één jaar.

 

De rechtbank begrijpt dat er sprake is geweest van een situatie van overmacht, evenwel voorziet de Wvggz niet in een dergelijke uitzondering.

Relevantie voor de keten

Wvggz voorziet niet in een uitzondering m.b.t. onafhankelijkheid psychiater, indien er sprake is van een situatie van overmacht.