Ga naar inhoud

ECLI:NL:RBNHO:2021:1269

Datum

16 februari 2021

Titel

Schadevergoeding bij gedwongen coronatest op basis van de Wvggz

Essentie van de uitspraak

Wvggz-klacht ex artikel 10:7 lid 1 van de Wvggz over gedwongen coronatest gegrond verklaard. Schadevergoeding € 200,- toegewezen. De Wet publieke gezondheid biedt de grondslag om iemand waarvan vermoed wordt dat die besmet is met een bepaalde ernstige infectieziekte gedwongen op te nemen ter isolatie en om deze persoon, na machtiging door een rechter, door een arts in het lichaam te doen onderzoeken. In de Wvggz is een dergelijke uitdrukkelijke wettelijke grondslag niet opgenomen.

Relevantie voor de keten

Bij de toepassing van dwang/beperkingen met betrekking tot corona is het van belang om het juiste wettelijke regime toe te passen.