Ga naar inhoud

ECLI:NL:RBLIM:2020:8121

Datum

15 oktober 2020

Titel

De beslissing tot verplichte zorg mag alleen de actueel noodzakelijke verplichte zorg bevatten. Dit wordt bevestigd door de HR in december 2020: ECLI:NL:HR:2020:2096

Essentie van de uitspraak

In de beschikking van de rechtbank is vermeld welke vormen van verplichte zorgen mogen worden toegepast. Echter, alvorens tot toepassing van verplichte zorg wordt overgegaan dient de noodzaak hiertoe te blijken. Daarbij is het van belang dat de actuele gezondheidstoestand van betrokkene wordt beoordeeld, er vooroverleg met betrokkene plaatsvindt en er vervolgens een op de actuele gegevens gebaseerde schriftelijke beslissing wordt uitgereikt.

 

De beslissing tot toepassing van verplichte zorg mag dus alleen noodzakelijke vormen van verplichte zorg, gebaseerd op de actuele gezondheidstoestand van de patiënt, bevatten die daadwerkelijk toegepast zullen worden. Zorg op indicatie acht de rechtbank in strijd met artikel 8 lid 1 sub a Wvggz.

Relevantie voor de keten

Het is van belang te weten dat wanneer een beslissing tot verplichte zorg wordt genomen, dat daarin alleen de actueel noodzakelijke vormen van verplichte zorg (gelet op de actuele gezondheidstoestand van de patient) mogen worden genoemd.

 

Het reeds op voorhand bepalen dat in een later stadium op indicatie verplichte vormen van zorg kunnen worden toegepast is in strijd met de wet die vereist dat een dergelijke beslissing is gebaseerd op de actuele gezondheidstoestand van betrokkenen.

Aanvullende informatie

JGZ 2021/12 m.nt. W.J.A.M. Dijkers

Cassatie Civiel recht overig – Uitspraken.nl