Ga naar inhoud

ECLI:NL:RBLIM:2020:10453

Datum

21 december 2020

Titel

Afwijzing voortzetting crisismaatregel ter voorkoming van besmetting door corona

Essentie van de uitspraak

Een met corona besmette opgenomen cliënt houdt zich niet aan de corona- en quarantainemaatregelen. Psychiater verzoekt voortzetting crisismaatregel. Onvoldoende duidelijk en onvoldoende gemotiveerd is in hoeverre het gedrag van betrokkene – het zich niet houden aan de corona- en quarantainemaatregelen – een gevolg is van haar psychische stoornis. Het enkel voortzetten van de crisismaatregel om verdere besmetting van het coronavirus te voorkomen is naar het oordeel van de rechtbank in de gegeven omstandigheden niet proportioneel en niet in overeenstemming met de bedoeling van de wetgever.

Relevantie voor de keten

Er zullen meer cliënten zijn die zich niet houden aan corona- en quarantainemaatregelen. Van belang is dat als patiënten hierdoor met dwang/beperkingen worden geconfronteerd, het juiste juridische kader wordt gebruikt.