Ga naar inhoud

ECLI:NL:HR:2021:272

Datum

19 februari 2021

Titel

Wijziging zorgmachtiging ook zonder noodsituatie mogelijk (artikel 8:12 lid 3 Wvggz)

Essentie van de uitspraak

Een redelijke, op de belangen van de betrokkene afgestemde wetsuitleg brengt mee dat ook een verzoek tot wijziging van een machtiging op de voet van art. 8:12 lid 3 Wvggz kan worden ingediend in het geval dat nog geen tijdelijke verplichte zorg op de voet van art. 8:11 Wvggz is of wordt verleend, maar te voorzien is dat een bepaalde vorm van zorg zal moeten worden verleend om een dreigende noodsituatie te voorkomen en de machtiging niet in die zorg voorziet.

Relevantie voor de keten

De wet noemt alleen de mogelijkheid van wijziging van een zorgmachtiging na het toepassen van tijdelijke verplichte zorg in een noodsituatie. De Hoge Raad geeft nu aan dat een dergelijke noodsituatie (waarin tijdelijk zorg wordt verleend waar de machtiging niet in voorziet) niet nodig is. Een wijziging is ook mogelijk als het te voorzien is dat een bepaalde vorm van zorg zal moeten gaan worden verleend om een dreigende noodsituatie te voorkomen. Alle ketenpartners moeten er dus rekening mee houden dat een wijziging van een zorgmachtiging ook mogelijk is als er een noodsituatie dreigt te gaan ontstaan.

Aanvullende informatie

Mooi samengevat in cassatieblog van de landsadvocaat.