Ga naar inhoud

ECLI:NL:HR:2021:1143

Datum

16 juli 2021

Titel

Ondertekening medische verklaring

Essentie van de uitspraak

De medische verklaring voldoet niet aan de daaraan te stellen eisen. De Hoge Raad geeft, onder verwijzing naar de Wzd en wetsgeschiedenis, aan dat de medische verklaring moet zijn ondertekend. Zo is voor iedereen duidelijk dat de onafhankelijke psychiater de inhoud van de medische verklaring voor zijn rekening neemt.

Relevantie voor de keten

In de Wvggz en de daarbij behorende uitvoeringsregelingen is niet uitdrukkelijk is bepaald dat een medische verklaring moet worden ondertekend. In de werkafspraken is hier ook van uit gegaan. Uit deze uitspraak blijkt echter dat een medische verklaring toch moet zijn ondertekend door de onafhankelijke psychiater.