Ga naar inhoud

ECLI:NL:RBAMS:2021:6448

Datum

26 augustus 2021

Titel

Wvggz beroep tegen oordeel klachtcommissie – Interne overplaatsing – art. 8:9 Wvggz

Essentie van de uitspraak

Na een interne overplaatsing, waarbij een nieuwe zorgverantwoordelijke belast wordt met de uitvoering van de zorgmachtiging moet een nieuwe schriftelijke aanzegging verplichte zorg (art. 8:9 brief) worden gedaan.

De (nieuwe) zorgverantwoordelijke dient de beslissingen tot het verlenen van verplichte zorg schriftelijk vast te leggen en te voorzien van een motivering. Dat is in dit geval niet gebeurd, zodat sprake is van strijd met artikel 8:9 Wvggz. De argumenten van de zorgaanbieder dat betrokkenen worden overspoeld door brieven en dat dit voor de zorgverantwoordelijke een grote administratieve last vormt doen hieraan niet af.

 

Relevantie voor de keten

De uitspraak is relevant voor de werkwijze van zorgaanbieders.