Ga naar inhoud

Ketencoördinatieteam Wet verplichte ggz

Werk jij als professional binnen de keten van de Wet verplichte ggz? Dan vind je op deze website informatie voor de uitvoering van je werkzaamheden. De producten op deze site zijn ontwikkeld in samenwerking tussen het Ketencoördinatieteam Wvggz (KCT) en onze ketenpartners.

Over het KCT

Het Ketencoördinatieteam Wvggz (KCT) werkt in opdracht van de ketenpartners. Het doel van het KCT is het monitoren van de uitvoering van de Wvggz. Daarnaast ondersteunt het KCT de ketenpartners bij het optimaliseren van de uitvoerbaarheid van de Wvggz. Meer over het KCT ›

Het laatste Wvggz nieuws

Nieuwe Keten- en Regiomonitor beschikbaar

De Keten- en Regiomonitor Wvggz over het eerste kwartaal van 2022 is beschikbaar via deze website.

Lees verder » over Nieuwe Keten- en Regiomonitor beschikbaar

Uitspraak Hoge Raad over wisseling zorgverantwoordelijke

De Hoge Raad heeft in een arrest bepaald dat aan élke wisseling van een zorgverantwoordelijke een schriftelijk gemotiveerde beslissing van de geneesheer-directeur ten grondslag moet liggen. Dit geldt ook als de betrokkene geen bezwaar heeft tegen de wisseling en als de wisseling binnen dezelfde instelling plaatsvindt

Lees verder » over Uitspraak Hoge Raad over wisseling zorgverantwoordelijke

Toestemming betrokkene om aanleveren persoonsgegevens aan PVP bij Crisismaatregel

Onder regie van het KCT heeft een werkgroep zich gebogen over mogelijkheden om het werkproces te verbeteren, waarin wordt gevraagd om toestemming voor het verstrekken van persoonsgegevens van een betrokkene aan de Stichting PVP bij een crisismaatregel (CM). De resultaten van het onderzoek zijn begin dit jaar gepresenteerd aan de stuurgroep KCT Wvggz.

Lees verder » over Toestemming betrokkene om aanleveren persoonsgegevens aan PVP bij Crisismaatregel

Ketenpartners Wvggz

Wij werken in opdracht van onze ketenparters en zoeken samen met hen naar mogelijkheden om de uitvoerbaarheid van de Wvggz te optimaliseren. Meer over onze ketenpartners:

Agenda

Bekijk de evenementen van September 2022

Stuurgroep optimalisering uitvoering

Bekijk de evenementen van Oktober 2022

Bekijk de evenementen van November 2022

Bekijk de evenementen op 01 November 2022. Dit tabblad is actief

Stuurgroep optimalisering uitvoering